دوشنبه 10 شهریور 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

سلام برادر، برادر سلام . صبح آفتابی تون به خیر و خوشی ایشالله! والله خدمتتون عرضه بدارم که ما یه خونه ای داریم توی دروازه دولاب ، نبش کوچه تافتونی. بله این خونه خیلی بزرگه به ز شما نباشه!! یه دویست سیصد متری هست. آفتاب گیر ، حیاط بزرگ، دست و دلباز!!، خلاصه من هرچی از این خونه بگم نمیتونم لپ مطلب رو ادا کنم! مرض از مزاحمت اینکه این خونه چون بالای صد سال عمر پر برکت از خدا گرفته دیگه داره تلنگش در میره!! بله. نخیر هنوز نشست نکرده اما اگه بهش هیچی نگیم نشستم میکنه!! به جون حضرتعالی دیواراش ترک خورده یکی انقذه. اندازه حندقی که توی جنگ احد کندن!! هر لحظه ممکنه این دیوار خراب شه بریزه. حالا من به درک. همسایه ها چی؟ اگه یه هو خونه خراب بشه مسئولیت عواقبش اینارو آیا کدوم نهاد قبول میکنه؟!! بنابر این من خدمتر سغادتتون رسیم که عرضه بدارم با این وام خودروی من موافق بفرمایین که هر اتفاقی برای خونه افتاد ما بتونیم سریع در بریم و از کمینگاه حادثه جان به ددر ببریم!! بله؟ چقدر زر میزنم؟ وام خبری نیست؟؟ خیلی خوب من میخواستم وقتی شما به من وام دادی منم به شما شام بدم. خودت نخواستی دیگه!! ایشالله دیوار خونه ات ترک ورداره هرچی کرم سی کیوان بهش بزنی ترکهاش خوب نشه که خوب نشه!! مرتیکه ازگل...


یکشنبه 9 شهریور 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

ای ننت به عزات بیشینه هوشنگ! یه روز خوش توی زندگیت نبیبینی. ایشالله از هر هردست بدی از همون دست ، دست به دستت کنن ببرن بکننت توی گور!! دارم عینهون گنجیشک گربه دیده چیلیک و چیلیک به خودم میشاشم از سرما! الهی داغ جوون ببینی مرتیکه الاغ! این چه کاری بود کردی؟ اینهمه مهمونی و عروسی و اینا رفتی یه بار نشد منو دعوت کنی حالا زرت ورداشتی منو دعوت کردی که آب یخ بریزم رو کله ام برای دفاع از مریضای پارکینگسونی!!؟ خوب یابو من خودم الان پارکینگسون گرفتم!! چقذ هم یخ بود آبش! حالا که اینجوری شد منم ننتو دعوت میکنم آب یخ بریزه روی کله اش بعد از شیش جا بچاد ! خدا بگم چی کارت نکنه سوراخ سوراخت بکنه!! ایشالله بیماری صعب الملاج بگیری از دستت راحت شم! پاشم برم سشوار بگیرم به خودم بلکه یه کم چیزم آروم شه....


شنبه 8 شهریور 1393

کلمات قصار

   نوشته شده توسط: علی .م    

باس یکی توی زندگی آدم باشه که از خودش گنده تر باشه وگرنه همین قدی که هستیم میمونیم تازه اگه آب نریم.  ( حسن آقا کمپوز! )

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ارزش آدما به ماشینی که سوارش میشن نی به سواریه که ماشینش میشن!! ( گمنام)

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

دنیا جالیز خیاره !! محصول میده اما معلوم نیست به کجای آدم فرو میره!

( مهدی ارزونی)

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

عروس بلد نبود چیز کنه میگفت چیزش کجه!!

 

( مرحوم ننه ام)

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

دوستی سگ با گربه دروغه ولی اگه راست باشه چی؟؟

 

( یه ضرب المثل قدیمی دولابی)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

قبر شده دونه ای سه ملیون تومن. آدم نمیره خرجش کمتره...

 

( ممد مرده شور )

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

بچه که بیاد توزندگی روزی ش رو هم با خودش میاره. اما کی میاره معلوم نیست!

 

( حسین دوزنه! )

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

زندگی توی این دنیا عینهو اثاث کشی توی راه پله هاس. هم تنگه هم پاگرداش کوچیکه هم باس نمالی به دیوار

 

(نا شناس)

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

 


سه شنبه 4 شهریور 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

هی ما گفتیم خره اون گفت بدوش ! نمیفهمه دیگه. منم که دیدم طرف اسکل وضعه دیگه باهاش کل کل نکردم! هرجوری حساب کنی مقصر اونه. از عقب زده به جلوی ماشین من تازه یه چیزیم بدهکاره !! شیطونه میگه همچین با قفل فرمون بکوبم وسط مخچه اش که اپاندیسیتش از چشاش بزنه بیرون! فرهنگ رانندگی و اینا ندارن که. یابو بیشتر از این جورآدما  آیین نامه بلته ! توی این شهر به این بزرگی به هرکس که بگی کی مقصره میگه اونکه با عقب میزنه توی جلوی ماشین پشتی!! بذار افسر الان بیاد نقاشی بکشه اونوقت معلوم میشه که یه من کره چقدر چیز میده! مرتیکه هونگ...


یکشنبه 2 شهریور 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

خدا اموات همه رو به خیر بگذرونه. ننم همیشه وقتی نصیحتم میکرد انقذ قشنگ و متین و اینا حرف میزد که کلی آدمو تحت شعار قرار میداد. هیچوقت نصیحت قبل از مرگش یادم نمیره..

 

" کره خر آدم باش! من دیگه رفتنی ام. مهمون امروز و فردام اما تو تازه اول راهی بیشعور! یه کاری نکن که من توی اون دنیا چیزم بلرزه!! اول برو دنبال کار. یه کار خوب واسه خودت پیدا کن. جوهر مرد کاره خیر سرت نکبت! گه نباش انقذ . بعد که یه کار خوب پیدا کردی پولاتو پس انداز کن. هی نرو این با این رفیقای چپر چلاقت بیرون ان و گه بخور ! بذار تو بانگ ! هم سوت بهش میدن هم بعد از چند وقت میتونی یه وامی یه کوفتی یه زهر ماری بگیری. حمال نباش! ادم باش. پولاتو که پس انداز کردی بگرد دنبال یه دختر نجیب ! خودت نمیخواد بگردیا تو فرق ک... از کدو تخشیص نمیدی!!! بگو شوکت خانوم واست بگرده. اون از طرف من وکیله. نایب بر حق ننته. هرچی گفت گه میخوری بگی نه !! از همون دنیا آق والدینت میکنم. ازگل نباش ! یه زن خوب بگیر بچسب به زن و زندگیت و مندگیت ! ایشالله خدا اولاد صالح بده بهت ! ایشالله به مادرشون برن که مث تو ازگل و حمال از آب در نیان! آخرین وصیت من اینه که شعور داشته باش ! گه زیادی نخور! زر زیادی نزن !هرچیزی زیادش بده !! اصلا خاک تو سر من کنن با این بچه بزرگ کردنم !! تقصیر آقای گور به گور شده ات هم هستا ! خدا بیامرزه مرتیکه رو انقذ خر بود که نتونست از توی حمال یه آدم حسابی..... "

 

همینجا بود که ننم یه هو مرد! نصیحت هاش آدمو متهور میکرد از بس که قشنگ صحبت میکرد...


چهارشنبه 29 مرداد 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

یکی بود یکی نبود؟ کجا بود؟ سر قبر من! من چه میدونم کره خر!! ببین من اعصاب ندارما. من ننت نیستما ! میگم یکی بود یکی نبود بگو چشم! بچه مرده! همچین میزنم که تا دو سه روز فرقتو تشخیص ندیا ! کی ما بچه بودیم اینجوری بودیم؟ حمال ! ببند چشای مرده شور بردتو ! بچه های این دور و زمونه پررو شدنا. دفعه آخرت باشه وقتی من دارم حرف میزنم زرزر کنیا ! یکی بود یکی نبود. فهمیدی؟؟ دیگه بقیه اش به تو مربوط نیست ازگل ! تو بشین قصه ات رو گوش بده بعد هم بگیر کپه مرگتو بذار . اینجا از این خبر ها نیست ها که بخوای هی وول بخوری مث سگ پاسوخته توی رختخواب! چنان چک و لگدیت میکنم که دهن مهنت سرویس شه !! ولد الزنا ! من میگم یکی بود یکی نبود یعنی یکی بود یکی نبود. کجا بود به توی خرچسونه ربطی نداره. حالیته؟ دلش میخواسته نباشه مشکلی هست؟ نکبت عوضی!! اینهمه من دارم با ملایمت باهات چیز میکنم اما مثکه حالیت نمیشه. ببند چشای کور شده تو! بذار ایندفعه ننه بابات بیاین بهشون میگم من دیگه کره خر شما رو نگه نمیدارم! گه نخوردیم که با شما همسایه شدیم که.  میمون! چشا بسته. یکی بود یکی نبود. میفهمی یا بهت بفهمونم؟؟


سه شنبه 28 مرداد 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

مستر کارتریج اشکول ! اوکی. گود مرنینگ. کن یو اسپیک؟ اوه گود! سی پلیز. د ِ ایرانین پیپل سِد : هسته ای انرژی ایز اور سیچیولیشن!! نو نو . کلوز ملوز نو ! اور سانتیفیوز شود ورکینگ لایک اِ دانکی !! یو شود شو دت کانکشن ایز انستلی !

ای بابا یکی به این زنیکه چارچشمکی حالیکه کنه تو که دوتا کلوم انگلیسی بلت نیستی گه میخوری میای مذاکره! برادر دیلماج! من تهرونی اش رو میگم تو به خارجی واسش ترجمه کن. ببین آبجی سانتیفیوز تعطیل معطیل توی کارش نیست. عینهون خر باس کار کنه. شما اگه میخوای چیزتو به ما نشون بدی!! حسن نیتتو . اول به اون اسرائیل سگ ننه بگو دست از سر افغانستان برداره!! هی موشک نریزونه توی بلندیهای جولانگ! بعد این داعش ماعشو از خاک غزه بندازین بیرون! اگه نندازین بیرون خودتونم میندازیم بیرون! حالا گیریم که این کارا رو هم کردین بازم راه نداره که ما غنی سازی نکنیم. ما کلا اصالاتا مغنی هستیم. نژادمون یه جوریه که مگزو هم روی هوا میگیریم غنی منیش میکنیم! حالا هم پنج تایی تون برین بیشینین با هم فکر کنین ببینین اگه حاضرین شرایط مارو قبول کنین ما هم چیزمون رو در بیاریم بذاریم روی میز!! گزینه هامون رو! اگر هم قبول نکردین به همین برکت قسم شیش تا سانتی فیوز به نیت شیش گیشنیز دونه دونه میکنم تو کو..ن شریفتون که نفهمیدین از کجا غنی سازی شدین!! بچه ها پاشین بریم! هی کاترین! اگه به نتیجه رسیدین بگو من فردا با دوتا شاهد بیام قرارداد رو محضریش کنیم بره! گود بای. بای بای. تیک ایت ایزی...!

دیشب داشتم فکر میکردم اگه از همون روز اول منو میفرستادن واسه مذاکرات ژلو تا الان تمومش کرده بودم رفته بود! چیه بیخودی هشت ساله سر یه هسته افتادن به چیز هم؟؟ به جون هم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دوشنبه 27 مرداد 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

کس نخارد چیز من جز ناخن انگشت من ! شیخ ابوالقاسم مولانا یه چیزی میدونسته که شعر میگفته و گرنه چه کاریه؟ میرفت سر بازار قوریه سیگار میفروخت دوزارم بیشتر گیرش میومد! فقط بدیه شعراش اینه که سنگینه. هر کسی مث من نمیتونه به عمق باطنش نفوذ کنه! منم که فرصت ندارم عینهون الهی قمشه واسه این و اون تجزیه و ترکیب کنم! مثلا اون شعرش که میگه از " گلستان تا مرا ببریده اند " اصلا چیز آدمو در میاره!! اشک آدمو! یعنی فقط باس بلبل باشی تا بفهمی از گلستان یه گل رو ببرن چه فشاری به بلبله میاد ! یا اونکه میگه " وطن پرنده پر در خون "!! آدم میشنفه گر میگیره. تو حساب کن یه شاعری بوق سال پیش چقذ سیاسی بوده! این نشون میده که اون موقع هم اپوزیشیول بوده اینور اونور مملکت! من خودم نزدیک سی ساله داره یه تحقیقی میکنم که کاملا نشون مولانا توی انقلاب کبیر فرانسه نقش مهمی داشته! البته این خیلی سخته چون هم باس اشعار ترکی اش رو ترجمه کنم هم اشعار فرانسویا رو ترجمه کنم به ترکی!! کیه؟ ای بابا تا ما اومدیم باز دوزار تحقیق کنیم هوشنگ تر و تور میس کال انداخت روی در خونه.... نمیذارن که


سه شنبه 21 مرداد 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

یکی به نعل نزن یکی به سیخ افسرِ یابو!! کاملا مشخصه این لندهور با اون لگنش از پشت زده به من . تازه اونم چی؟ از فرعی در اومده پیچیده توی اصلی زرپ گذاشته در ک...ن من !! من به این راحتیا کوتاه نمیشما! باس خسارت بده. شما اون نقاشی رو بکش رو کاغذ بده دست من خودم دمار از خودش و بیمه اشو خار و مادرش در میارم!! سرعت من؟ جناب سرگرت من خونه پرش داشتم 30 تا دل دل میکردم واسه خودم میرفتم این کره خر لا اقلکم با 200 تا  سرعت داشت گوز گوز میکرد ! حالا من هیچی اگه خدای نکرده کنترلشو از چیز میداد میزد به یه عابری َ. پیرزنی چیزی طرف الان عینهون کالباسک چسبیده بود به چیز چراغ برق ! بله الان مدارک میدم خدمتتون. بفرمایین. این کارت ملی این سجل این معافی این دفترچه بسیج این کارت شتاب این قبض آب این چیز برق این رسید پرداخت شارژ سه ساله ساختمون به مبلغ 4500 تومن. این عکس تکیه آقام این عکس تکیه ننم! هردوتاشم پنج در چهاره ها ! اینم عکس دوتاشونه توی مکه !! این پشتیم که میبینی خونه خداس ! قباله ازدواج آقامم هست از زن اولی تا زن چهارمی فقط یه کم کمرنگه چون کپیه سر کوچه کلا چیزش کمرنگه! اگه خواستین بدین همکارا فتو شاف کنن پر رنگ بشه! فقط یه وقت زبونم لال از عکس ننم سوء استفاده نشه ها ! سایبریش نکن!! دست شمام درد نکنه! اینم که آخرین مدرک تحصیلیمه. سیکل با معدل 8 !! آها یادم اومد اینم نامه آقا بزرگمه که وقتی زمان ممدلیشاه تبعید بود واسه خانوم جونم نوشته!! شما خطو نیگاه کن. ببین چقدر سیخه!!

جان؟ گواهینامه؟ نه دیگه فقط همونو ندارم!! مدارکم کامله ها فقط هنوز وقت نکردم برم آزمایش بدم توی شهرک آزمایش...!


سه شنبه 14 مرداد 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

خوش به حالتون که میرین کربلا. واقعا خوش به سعادتتون. دستتون زیر سر من! ایشالله چیزش واستون بچرخه! من سی ساله اسم نوشتم که برم مکه زیارت کربلا اما هنوز که هنوزه آقا امام رضا رو منو نطلبیده! آب نطلبیده مراده ولی آب طلبیده معلوم نیست چیه؟ خیلی دستک و دمبک دنبال خودتون راه نندازین. زیارتو باس سبک رفت. رفتنی سبک برین برگشتنی سنگین بیان! البته عراق سوغات درست و درمون هم نداره فقط داعشه که اونم من راضی به چیزتون نیستم! شیش دنگ حواستونو جمع کنین بمب گذاریتون نکنن! این بی ننه ها چنون آدم میکشن که انگار دارن انتی باکتریال میکشن! پول مولاتونم توی دو..مولاتون قاین کنین ها! این عراقیا دزدن پولتونو میدزدن! سازمان بهداشت جهانی آمار منتشر کرده توی روزنومه رسمی که از هر شیش نفر عراقی پنج تاشون دزدن یکیشون صدامه!! دیگه سفارش نکنم تا میتونین منو دعا کنین ایشالله که با همین دعاهای شما من عاقبت به چیز بشم! برین به سلامت. آب معدنی میریزم پشت سرتون! آب روشنیه. بزن روشن شی . از کنار دیوار برین زوار هرجا هم که داعش دیدین بچسبین به دیوار جیغ بزنین!! به سلامت..


یکشنبه 5 مرداد 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

بدو بیا اینجا. سیگار دارم ! ماربرو. ماربیا . وینستون . بیستون . چهل ستون! کنت. منت.

بهمن. هما ! زر . خر . سیگار برگ تهیه شده از تازه ترین برگ درخت انگور با طعم دلمه!

بدو بیا. لعنت بر هرچی نخی کشه! باسک بخر خیال خودتو راحت کن! با خرید هر باسک

سیگار یه بسته کبریت به صورت اشانتیول داده میشود.  شعار ما اینه " تف به قبر اون

سیگاری ای که فندک جیبش نباشه! " شیک ترین فندکهای خاور میانه فقط با هزار

فندک زیپو. آب زیپو! فندک با طرح حریم سلطان رسید!! برو بچه جون برو ما سیگار به

زیر هیجده سال نمیفروشیم. خلاف کنوالسیون حقوق بشره! برو بگو آقات بیاد بخره یا

با اجازه نامه کتبی از والدین به اضافه استشهاد محلی! بکش و ببر ! ورزش دشمنه

سیگاره! یادت نره. پدر جون هما میخوای؟ بیا بیشین همینجا بکش. اگه دوتا بسته

بخری یه چایی نبات هم با پنجاه درصد تخفیف بهت میدم بخوری؟ نمیخوای؟ به تخ..مم

که نمیخوای! سیگار کش نیستی که. چس دود کنی! سیگار با برچسب سلامت رسید!

بدو تا نبردن! سیگار رژیمی داریم!! با کشیدن دو هفته این سیگار به میزان دو تا سه

کیلو دنبه هاتون آب میشه! دیگر نگران اضافه وزن خود نباشید. دیگر دوران لبوساشکن

به پایان رسید!! سیگار الکتروتیکی هم داریم! این سیگار فقط دود میکنه و چیز دیگه ای

نمیکنه! در نتیجه شما نه تنها سرطان نمیگیرین بلکه دهن ریه تون هم گچی میشه!

با قابلیت شارژ ایرانسل!! باطری دو هسته ای سانتر فیوز دار!! گاز بزنم؟ خجالت بکش

مرتیکه الاغ!! اها فندکتو میگی؟ بده من. گاز دارم گاز !! توی نوشابه هم میشه ازش

استفاده کرد!! من خودم دیدم با همین گاز توی خارج بالن هوا میکنن!! قابلی نداره

اخوی! یه گاز داشتی میشه پونصد! خدا بده برکت. برو تا میتونی گاز بده...!!!


شنبه 4 مرداد 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

سرمای جانگدازی بود. عابرین با شتاب در پیاده رو به آهستگی قدم بر میداشتند! همه در این فکر بودند که زودتر به خانه برسند تا اسباب و اثاثیه شان قندیل نبندد! در این میان دخترک کبریت فروش درست رو به روی یک نون تافتونی ناراحت و غمگین نشسته بود. سرما تا اونجاهایش نفوذ کرده بود  و دستهایش همچون کوره ای خاموش سرد بود. با التماس به عابرین میگفت : آقا ، خانوم لطفا یک بسته کبریت از من بخرید. جان مادرتون یک بسته کبریت از من بخرید. اما هیچ کس به اون بی توجه بود و تخ..مشونم حسابش نمیکردن!! دخترک دیگر امیدش نا امیدش شده بود. با خودش گفت: حالا که هیچ خری از من کبریت نمیخرد کبریتهایم را یکی یکی روشن میکنم تا بلکمم گرم شوم و از سرما نمیرم! بنا بر این شروع کرد به روشن کردن کبریتهایش اما آنقدر خر بود که نمیفهمید در این سرمای جانسوز کبریتها بلافاصله خاموش میشوند! دختره خنگ تمام کبریتهایش را شوهر داد و فقط یک کبریت برایش مانده بود. انقدر بیشعور بود که آن راهم آتش زد! فکر میکرد الان عینهون قصه ها یک فرشته مهربان ظاهر میشود و برای او ایران رادیاتور میاورد! اما هرچه نگاه کرد هیچ الاغی آن دور و بر نبود! دخترک در سرمای سوزناک شب عینهون این حیوانها که تاسکی درنی میکنندشان خشک شد و به ابدیت پیوست! خدا رفتگان شما رو هم غریق کنه! روحش شاد...

 

( بخشی از داستان الیور توریسم! نوشته داسانوسفکی - برگردان به فارسی توسط شهروز دولابی- انتشارات دولاب- چاپ چهل و هشتم! )


چهارشنبه 1 مرداد 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

با گاری تا شمرون میشه رفت اما تا قم نه

 

با سر میشه سرسر سری کرد اما با دم نه

 

گه گیجه با قرص خوب میشه اما با سرم نه

 

 یه چیزایی نمیشه یه چیزایی نمیشه

 

 یه چیزایی با چیزای دیگه قر و قاطی میشه

 

مستی که ز حد بگذره  منگل میشه آدم

 

تریاک که زیادی بکشه شل میشه آدم

 

بعد از دو سه سال  نمه نمه ک...خل میشه آدم

 

مردی به عرق خوردن و قداره کشی نیست

 

تنبون چوبیفتاد به آن هیچ کشی نیست!

 

هر کس که فلک خورد کلک زد که فلک خورد

 

بیچاره فلک خورده که بدجور کتک خورد

 

عاقل دوسه سیخ جوجه و دیوانه پفک خورد

 

هرکس به طریقی شکم خویش کند پر

 

ما با پفک و شیخ بادمجون شکم پر

 

از توپخونه تا شوش پر از گربه و موشه

 

کلا پاتوق موش خفنا میدون شوشه

 

هرجوبو ببینی یه عالم خربزه توشه

 

ای گربه بیا تا برود لشگر موشان

 

ای تف تو چشه مجمع خربزه فروشان!!

 

 

 

 

 


سه شنبه 31 تیر 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

باس مث خر بخونم واسه سال دیگه. هنوزم دیر نشده. یه کنکوری بدم که از همه جای سازمان سنجش و پرورش کنکور بزنه بیرون! مگه من چمه؟ والله به خدا. یه دلم میگه بخونم واسه مهندسیت! یادش به خیر من از همون اولشم ریاضیاتم و اینام خوب بود. شونزده سالم که بود جدول ضربو عینهون برق و باد میگفتم! ننم خدا بیامرز ظله شده بود از بسکه من راه میرفتم توی خونه میگفتم  شیش شیش تا چهل و هشت تا ! اینیم که همش تجدید میشدم به خاطر این بود که معلممون خوب نبود با من. مرتیکه الاغ! حالا من یه بار چوب چپونده بودم توی اگزوز موتور گازیه لکنته اش! بچه اس دیگه گه زیاد میخوره! معلم باس عاقل باشه هی صفر نچپونه توی کارنامه شاگردش! ای یادش به خیر. چقذ دشمن داشتیم! توی صفحه شطرنج روزگار خدا منو با یه خر گذاشت اینور هرچی رخ و نیم و رخ و شاه و وزیر و فیل و اسب دایناسور و گودزیلا بود گذاشت اونور! این حرفا رو ولش کن. فردا باس برم انقلاب کتاب بخرم هی تست بزنم هی تست بزنم. انقذ تست بزنم که دهن مهنش گچی شه! مگه من چمه! راه میرم مهندسیت ازم میریزه حالا قیافه ام شبیه حمالاس عیبی نداره که. پشت سر هر حمال موفقی همیشه یه زن موفق هست... چه ربطی داشت؟..


دوشنبه 30 تیر 1393

...

   نوشته شده توسط: علی .م    

با عرض سلام و زنده نباشید خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو دولاب! امروز هم مثل هر شب میخوایم با ورزش صبحگاهی در خدمتتون باشیم. شما هم توی خونه با ما ورزش کنین. حتما میدونین که ورزش برای بدن خیلی مفیده و باعث میشه گیلی گیلی های قرمز خون با گیلی گیلی های سفید ترکیب بشه و آدم سکته نکنه! خوب ابتدا با حرکات کششی شروع میکنیم. شما یک عدد کش ترجیحا کش تنبون یا کش قیتونی رو روی انگشت سمباده تون میگذارین و محکم میکشین. وقتی به مرحله ارتجاع رسید یه مرتبه ولش میکنین! این حرکت باعث تقویت عضلات چهار سر بازو و لوزالمهده میشه که به مرور از شیوع بیماری ایز جلوگیری میکنه! خوب حالا شونه رو به اندازه عرض لنگ باز میکنیم و دولا میشیم! البته لازم به ذکره که عرض لنگ افراد با هم متفاوته و حتی بعضی افراد هستن که عرض لنگشون بیشتر از طول عمرشونه!! خوب حالا در همین وضعیت مچ پارو گرفته و تا ده میشمریم سپس مچ پارو ول کرده و دیگه نمیشمریم! به این حرکت اصطلاحا حرکت " مچ ول " میگن که نه تنها عضلات کشاله ران رو نیرومند میکنه بلکمم باعث خونرسانی بیشتر به مغز و در نتیجه خونرسانی کمتر به قلب میشه! حرکت بعدی که از حرکات بسیار مهمه حرکت " دراز نشست دورانی " هست. در این حرکت شما روی زمین خوابیده و خر غلط میزنین و در همین حال دراز نشست هم انجام میدین! این حرکت باعث آب شدن چربیهای اضافه و اسید اورینک خون شده و کلستلول موجود در مجاری تنفسی رو تا میزان هشتاد در صد کاهش میده!! خوب در پایان حرکات امروز و برای سرد کردن بدن یک قالب یخ رو از داخل پاچه شلوار رد میکنیم به شکلی که از یقه پیرهن بزنه بیرون و سپس حرکت " شمع گل پروانه " رو پنج بار انجام میدیم! اکنون که بدنتون سرد شده میتونین برین یه دوش آب داغ بگیرین و با طراوت و نشاط فراوان به سر کار برین. تاروزی دیگر و دروردی دیگر خدافظ!!


تعداد کل صفحات: 13 1 2 3 4 5 6 7 ...